Homepage

Read, think how old you are and click

WARNING - website only for adults!

I have more than 18 years

Your statement

Wchodząc dalej oświadczasz, że jesteś osobą pełnoletnią, chcesz oglądać treści o tematyce erotycznej z własnej, nie przymuszonej woli oraz odbiór tych treści nie został Ci narzucony. Nie ponosimy odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób, które odwiedziły nasz serwis podając, niezgodnie z prawdą, że są pełnoletnie. Informujemy, że podawanie fałszywych danych jest niezgodne z prawem. Serwis nie prezentuje treści pornograficznych z udziałem małoletnich poniżej 18 roku życia, związanych z użyciem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem (art.202 §3 kk). Serwis nie narusza art.202 §1 kk gdyż zgodnie z art.202 §1 kk nie prezentuje publicznie treści pornograficznych w taki sposób, że może to narzucać ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy. Serwis nie prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 treści pornograficznych i nie udostępnia mu przedmiotów mających taki charakter (art.202 §2 kk). Dotarcie do treści o charakterze erotycznym wymaga aktywności od użytkownika w postaci świadomych działań o charakterze fizycznym.

Rodziców zachęcamy do korzystania z oprogramowania blokującego dostęp do stron o treściach erotycznych osobom nieletnim: - Opiekun - http://www.opiekun.com, Cenzor - http://www.cenzor.pl, KidProtect - http://www.kidprotect.pl

boob, boobs, rate my boobs, rate boobs, boobs rate, big boobs, amateur boobs, rate my tits, rate tits, rate my titties, naked boobs, nice boobs, perfect boobs, big boobies, natural boobs, nice tits